skip to Main Content

Ksenia Security S.p.A.
Skvělé místo pro práci!

Profil společnosti

Ksenia Security je italská společnost, která působí v oblasti fyzické bezpečnosti (zabezpečení, videoverifikace, kontrola přístupu) a domácí & objektové automatizace. Vyvíjí a vyrábí inovativní IoT řešení zaměřená na rezidenční, komerční a průmyslové aplikace. Zaručuje vysokou technologickou úroveň a zároveň mimořádnou jednoduchost použití.
Společnost vyrábí všechny své produkty v Itálii a zůstává ve všem věrná italské tradici a kvalitě. Každá činnost, od návrhu až po konečnou realizaci, probíhá přímo v sídle společnosti a vytváří tak silný pocit sounáležitosti. Je to společnost, která se neustále zabývá hledáním inovací s cílem vyvíjet spolehlivá, certifikovaná a špičková zařízení.
Ksenia Security má rozsáhlou síť distributorů a je přítomna v 70 zemích po celém světě. Spolupracuje s nejlepšími partnery, díky čemuž nabízí záruku nejlepšího integrovaného řešení pro zákazníka.
Charakteristické rysy Ksenia jsou následující: Design, Výroba v Itálii, Inovace a Ekologická udržitelnost. To jsou také čtyři hlavní pilíře, založené na pevných základech certifikované kvality a spolehlivosti.
Důvod našeho úspěchu? Jednoduše naslouchání potřebám trhu a budoucím očekáváním. Díky našemu R&D týmu jsme odhodláni efektivně reagovat na aktuální potřeby zákazníků a velký důraz klademe i na originalitu a snadné použití.

NEJINOVATIVNĚJŠÍ IoT ŘEŠENÍ PRO ZABEZPEČENÍ A AUTOMATIZACI DOMŮ A BUDOV

Certifikace a ocenění

Naši zaměstnanci o nás říkají:

Když je člověk přijat, cítí se vítán 97%
Věřím, že naši zákazníci by službu, kterou jim nabízíme, hodnotili velmi kladně 87%
Vybavení našich kanceláří pomáhá vytvářet dobré pracovní prostředí 86%
Oceňuji způsob, jakým přispíváme komunitě 86%
Bez ohledu na moji roli jsem považován za nedílnou součást společnosti 79%
Když vidím, čeho můžeme dosáhnout, cítím hrdost 79%

DŮVĚRYHODNOST'

RESPEKT

NESTRANNOST'

HRDOST

SOUDRŽNOST

Co nás odlišuje

Práce v Ksenia Security znamená připojit se k rychle se rozvíjející společnosti a spolupracovat se skupinou lidí hluboce motivovaných vášní pro technologie, inovace a design. Znamená to také účastnit se reality, která si je vědoma své role a svého společenského závazku: všichni, kdo jsou její součástí, věří v jinou budoucnost pro sebe a své děti, budoucnost respektující vývoj světa, který nás obklopuje, a v jejich základní práva.

Raffaele Di Crosta –  Jednatel

Daniela

Práce ve společnosti Ksenia znamená být součástí společnosti, která se zaměřuje na lidi, naslouchá jejich potřebám, rozvíjí jejich potenciál a posiluje jejich silné stránky. Respekt a důvěra ze strany vedení jsou neustálou pobídkou vydat ze sebe vždy to nejlepší a nevnímat nic jako samozřejmé. Ksenia Security je synonymem pro avantgardu, vizi, strategii a péči o své spolupracovníky, a my všichni jsme hrdí, že můžeme být součástí této reality.
Daniela Dimasi – Vedoucí marketingu a komunikace

Alfredo

Klíč k úspěchu společnosti Ksenia je založen na profesním a lidském růstu všech kolegů. Lidé, kteří každý den vkládají svou vášeň pro technologie do služeb společnosti, pracují bok po boku a sdílejí své nápady a postřehy. To vše je umožněno díky agilnímu myšlení a zejména v oddělení výzkumu a vývoje využití frameworku Scrum, ve kterém se hledání neustálého zlepšování produktů a procesů plně snoubí s hodnotami a posláním společnosti.
Alfredo Montini – Manažer výzkumu a vývoje

Práce v Ksenia Security

Být součástí týmu Ksenia Security znamená nebát se změn a výzev, mít pozitivní přístup ke každodennímu životu, být dynamický a flexibilní, mít ochotu neustále zvyšovat své znalosti nejen společně s profesionály v oboru, ale také prostřednictvím personalizovaných školení.

Pracujte s námi!

Zjistěte, jak se připojit k našemu týmu…

Postřehy našich kolegů

“Neuvěřitelná touha vytvořit uvolněné a kolegiální pracovní prostředí. Zaměstnanci na všech úrovních dělají vše pro to, aby naše prostředí bylo klidné a příjemné.”

“Pevná soudržnost mezi zaměstnanci jak z pohledu spolupráce, tak i co se týče mezilidských vztahů.”

“Společnost dýchá atmosférou jedinečných inovací, každý je hrdý na to, že zde pracuje.”

“Profesionalita, nadšení, vášeň a pokora.”

Just home

Kolaudace nového sídla společnosti Ksenia Security

Back To Top