skip to Main Content

Informace o zpracování osobních údajů a Zásady používání souborů cookie

Osobní údaje uživatele jsou využívány společností Ksenia Security SpA, která je správcem pro zpracování, v souladu se zásadami ochrany osobních údajů stanovenými nařízením GDPR 2016/679.

ZPŮSOB A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

1) Informujeme Vás, že údaje budou zpracovány za podpory následujících prostředků:
a) Smíšené – elektronické a papírové
s následujícími účely:
• Plnění zákonných povinností souvisejících s obchodními vztahy
• Plnění daňových nebo účetních povinností
• Statistická analýza
• Propagační aktivity
• Poskytování produktové služby
• Správa dodavatelů (smlouvy, objednávky, zásilky a faktury)
• Řízení sporů (smlouvy, objednávky, zásilky a faktury)
• Správa zákazníků (smlouvy, objednávky, zásilky a faktury)
• Nabídka zboží a služeb prostřednictvím mailingů
• Doručování zboží
• Profilování pro propagační účely
• Služby na ochranu spotřebitelů a uživatelů
• Služby vnitřní kontroly (bezpečnost, produktivita, kvalita služeb, integrita majetku)
Jakékoli odmítnutí povolit zpracování údajů znemožňuje použití služby, požadované uživatelem.
Pokud to zainteresovaná strana výslovně neodmítne, budou údaje uživatele zpracovávány také pro následující účely:
• Zasílání návrhů a obchodních sdělení e-mailem, SMS nebo faxem ze strany Ksenia Security SpA i partnerských společností; průzkumy a statistiky trhu, marketing, referenčně také reklamní komunikace (tisk, rozhlas, TV, internet, atd.), preference produktů a ověřování míry spokojenosti zákazníků;

PRÁVNÍ ZÁKLAD

2) Poskytnutí údajů je povinné pro vše, co vyžadují zákonné a smluvní závazky, a proto jakékoli odmítnutí jejich úplného nebo částečného poskytnutí může znemožnit poskytnutí požadovaných služeb.
Společnost zpracovává nepovinné údaje uživatelů na základě souhlasu, tj. prostřednictvím výslovného schválení těchto zásad ochrany osobních údajů a ve vztahu k níže popsaným způsobům a účelům.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

3) Aniž by byla dotčena komunikace při plnění zákonných a smluvních povinností, mohou být všechny shromážděné a zpracovávané údaje sděleny výhradně pro účely uvedené výše následujícím kategoriím zainteresovaných stran:
• Vysoká veřejná správa;
• Dozorčí a kontrolní orgán;
• Zákazníci a uživatelé;
• Konzultanti a nezávislí pracovníci včetně těch v přidružené formě;
• Podniky;
• Pojišťovny;
• Oprávněné osoby;
• interní manažeři;
• Společnosti, které provádějí skladové a přepravní logistické služby;
• Společnosti a podniky;
Kromě toho se o správě Vašich údajů mohou dozvědět oprávněné osoby a/nebo interní a externí manažeři, písemně identifikovaní společností Ksenia Security, kterým byly poskytnuty konkrétní písemné pokyny ke zpracování údajů.

UCHOVÁVACÍ OBDOBÍ

4) Údaje potřebné pro smluvní a účetní účely jsou uchovávány po dobu nezbytnou k uskutečnění obchodního a účetního vztahu.
Údaje těch, kteří si nekupují ani nepoužívají produkty / služby, navzdory předchozím kontaktům se zástupci společnosti, budou okamžitě vymazány nebo anonymně zpracovány, pokud jejich ochrana není jinak oprávněná, pokud nebyla platně získána od zúčastněných stran týkající se následné obchodní propagace nebo průzkumu trhu.
Doba uchovávání údajů je: 3 roky.

PRÁVA ZAINTERESOVANÉ STRANY

5) Podle evropského nařízení 679/2016 (GDPR) a národní legislativy může zájemce podle způsobů a v mezích stanovených platnou legislativou uplatňovat následující práva:
• požadovat potvrzení existence osobních údajů, které se ho týkají (právo na přístup);
• znát její původ;
• přijímat srozumitelnou komunikaci;
• mít informace o logice, metodách a účelech zpracování;
• požadovat aktualizaci, opravu, integraci, zrušení, transformaci do anonymní formy, blokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem, včetně těch, které již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny;
• v případě zpracování na základě souhlasu přijímat jejich údaje poskytované vlastníkovi ve strukturované a čitelné formě zpracovatelem údajů a ve formátu běžně používaném elektronickým zařízením;
• právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6) Správcem vašich osobních údajů je Ksenia Security SpA.

Back To Top