skip to Main Content

                                                   jedinečná, intuitivní a komplexní uživatelská aplikace

Ústředna lares 4.0 – čím je?

Srdce celého systému Ksenia se nachází v ústředně lares 4.0. Jde o skutečnou technologickou revoluci, protože s jedinou ústřednou je možné vytvořit kompletní systém zabezpečení a domácí automatizace.
Umožňuje kompletní kontrolu nad domem, správu poplachů, ovládání vstupních dveří a bran, řízení spotřeby energie, a správu osvětlení, teplot, zavlažování, rolet a mnoha dalších periferií. S touto ústřednou si v rámci jediného systému můžete vytvořit svůj vlastní a individuální Smart Home, v němž využijete nejrůznější rozšíření domácí automatizace, která zjednodušují Vaše každodenní aktivity. Každou část domu lze díky bezplatné mobilní aplikaci, vyvinuté společností Ksenia pro své zákazníky a dostupné pro iOS i Android, spravovat odděleně. Kdykoli a kdekoli se nacházíte, můžete svůj chytrý dům ovládat jednoduše ze svého Smartphonu.

Bezpečně, pohodlně, rychle!

Aplikace pro kompletní správu systému

Mobilní aplikace lares 4.0 Vám umožní mít vždy plnou kontrolu nad Vaším domovem, kanceláří, nebo průmyslovým objektem. Jediná mobilní aplikace Vám umožní sledovat různé aspekty zabezpečení (narušení, videoverifikace, videodohled, řízení přístupu) a zároveň spravovat Váš chytrý dům či BMS (Building Management System).

Maximální svoboda a kreativita

Díky této nové mobilní aplikaci má uživatel možnost spravovat všechny ústředny lares 4.0, klasické i hybridní.
Aplikace umožňuje kompletní monitoring systému, správu části domácí automatizace a všech aspektů, souvisejících se zabezpečením a videoverifikací, která využívá připojení k libovolnému modelu kamery, podporujícímu ONVIF protokol.
Aplikace lares 4.0 je rozdělena do tří sekcí: Hlavní obrazovka, Ochrany a Smart Home.
Stav celého systému je viditelný na hlavní obrazovce, z níž můžete rychle ovládat zastřežení či odstřežení poplachového systému, a který si můžete přizpůsobit volbou oblíbených položek ve spodní části obrazovky.
V sekci Zabezpečení je možné prohlížet deník událostí a stav všech detektorů, spravovat kalendářní plánovač, prohlížet detaily případných systémových chyb a spravovat uživatele.
Třetí a poslední část je zcela věnována části Domácí automatizace: na této obrazovce může uživatel ovládat všechny výstupy, zobrazovat je dle kategorií, a mít plnou kontrolu nad světly, roletami, scénáři a mnoha dalšími částmi systému.
Aplikace je extrémně flexibilní a umožňuje nastavit i zobrazení podle místností; to zjednodušuje přehled o dění v celém systému.
Celkově je tedy s použitím jediné aplikace možné sledovat různé aspekty, týkající se bezpečnosti domu. Aplikace lares 4.0 je bezplatná a je k dispozici pro operační systémy iOS a Android. Lze ji stáhnout z příslušných obchodů a spustit na libovolném mobilním zařízení, ať už Smartphonu nebo tabletu.

Hlavní obrazovka

Hlavní obrazovka je úvodní stránkou mobilní aplikace a je umístěna uprostřed ostatních. Najdeme v ní: název ústředny, sekci Info, obsahující veškeré kontaktní údaje na instalační firmu, naměřené teploty, název místa, kde je ústředna instalována, ikonu, která informuje o povětrnostní situaci v daném místě, a nakonec oblíbené položky. Na první pohled můžete navíc díky ikoně umístěné uprostřed okamžitě identifikovat stav zabezpečení: zastřeženo, odstřeženo, částečně zastřeženo nebo poplachový stav.
Jednotlivé stavy jsou označeny specifickou barvou: červenou, zelenou nebo modrou. Kliknutím na ikonu, která představuje stav systému, budete přesměrováni na stránku podsystémů, kde můžete zkontrolovat jejich stav a v případě potřeby je zastřežit či odstřežit po jednom ručně, aniž byste museli používat scénáře.

exploded view of the main pages of the Security section within the lares 4.0 App

Ochrany

Sekce Ochrany Vám umožňuje dohlížet stav připojených detektorů (klid, poplach, porucha / tamper) a umožnit ovládání přemostění a přidání do oblíbených položek; v menu Podsystémy je možné ovládat zastřežení / odstřežení jednotlivých podsystémů za účelem aktivace personalizovaného střežení, odlišného od těch, které naprogramovala instalační firma. Poté najdeme Plánovače umožňující nastavit konkrétní časy a dny pro automatické spouštění zvolených scénářů; a dále Deník událostí ve kterém jsou zaznamenány všechny události ústředny; poté Kamery pro videodohled nad vstupy; dále správu poruchových stavů ústředny; a nakonec Správu uživatelů dle úrovně přístupu, přiřazené v konfiguraci.

Smart Home

V sekci Smart Home je možné ovládat do kategorií seskupené automatizace, u nichž je povolena vzdálená správa: světla (zapnutí / vypnutí), ovládání bran (otevření / zavření), rolety (vytažení / zatažení / zastavení), atd .; dále lze spravovat naprogramované scénáře (scénáře seskupují více akcí jako např. „Zapnutí světel“, „Zatažení rolet“, atd.); monitorovat teplotu a vlhkost, detekovanou multisenzory domus, a nastavit programovatelný termostat (topení, klimatizace, časovače, týdenní programy, atd.), zvolené části systému lze pak jednoduše zobrazit mezi oblíbenými na úvodní obrazovce. Na obrazovce Smart Home lze dále aktivovat zobrazení podle kategorie nebo podle místnosti: v prvním režimu jsou multisenzory, výstupy, scénáře a programovatelné termostaty seskupeny podle kategorií, nastavených v konfiguraci, a jsou prezentovány jejich charakteristickou ikonou. V zobrazení dle místností jsou seskupeny dle místností, ke kterým byly přiřazeny.

exploded view of the main pages of the Smart Home section within the lares 4.0 App

Hlavní obrazovka

Zadání ústředny

Po stažení mobilní aplikace pokračujte k zadání nové ústředny: zadejte její název a pomocí QR kódu můžete načíst i sériové číslo ústředny, to lze případně zadat i ručně.
Volitelně můžete zadat i IP adresu, port a zabezpečené připojení, nicméně pokud tyto údaje nejsou zadány, připojení k ústředně se realizuje prostřednictvím cloudu Ksenia SecureWeb. Po zadání PIN kódu můžete přejít na domovskou stránku mobilní aplikace a začít spravovat svou ústřednu.

Odstřežení, zastřežení, částečné zastřežení

Na úvodní stránce notifikuje stav systému jedna ze tří velkých barevných ikon. Trojice ovládacích prvků pod touto ikonou slouží pro zastřežení nebo odstřežení systému, ať už pro celkové či jen částečné. Plné zastřežení aktivuje podsystémy dle jejich nastavení s nebo bez příchodového / odchodového zpoždění, plné odstřežení pak systém odstavuje od vyhlášení poplachu. Podobně částečné zastřežení může zohledňovat příchodové / odchodové zpoždění, částečné odstřežení pak nechává určitou oblast objektu zastřeženou. Je možné mít nakonfigurováno několik scénářů zastřežení, v takovém případě se zobrazí podokno, z něhož je možné vybrat požadovaný scénář z dostupného seznamu. Kliknutím na ikonu stavu systému lze nakonec vstoupit do menu Podsystémy, kde můžete zkontrolovat jejich stav a ovládat je ručně a jednotlivě bez použití scénářů.

Oblíbené

Na domovské stránce se ve spodní části obrazovky nachází sekce věnovaná oblíbeným položkám, tedy všem nejpoužívanějším prvkům, které chce mít uživatel vždy po ruce. Na mobilním telefonu můžete zvolit až tři oblíbené položky, na tabletu až šest. Chcete-li přidat novou oblíbenou položku, jednoduše ji vyhledejte v odpovídajícím menu, podržte na ní prst a klikněte na hvězdičku.

Místo instalace a předpověď počasí

V horní části úvodní obrazovky vidíte vlevo vnitřní a vnější teplotu, detekované sirénami nebo klávesnicemi přítomnými v systému, a na pravé straně si můžete přečíst název místa, kde je ústředna nainstalována, a pomocí ikony získat informaci o počasí v daném místě.

Možnost výběru motivu

Aplikace lares 4.0 Vám umožňuje vybrat si barvu motivu, který bude použit. Ve výchozím nastavení je motiv světlý, ale povolením možnosti Tmavý motiv budou jednotlivé části mobilní aplikace zobrazeny na černém pozadí. Tuto změnu můžete provést kliknutím na ikonu ozubeného kola na domovské stránce aplikace, čímž se dostanete k nastavení všech obecných možností.

Sekce "Informace".

V sekci Info, která se nachází na domovské stránce mobilní aplikace, je možné zobrazit kompletní profil instalační firmy: telefonní číslo, e-mailovou adresu, společnost a případně i logo či fotografii. Rychlý přístup ke všem kontaktním údajům Vašeho certifikovaného partnera je klíčový pro včasnou technickou podporu v případě potřeby.

configuration and assignment procedure for the Lares 4.0 control panel

Ochrany

Správa uživatelů

Na obrazovce Ochrany se dostanete do menu Správa uživatelů, které dovede zobrazit kompletní přehled všech uživatelů, oprávněných spravovat systém. Přístupem pomocí PIN kódu s oprávněním „Master“ je možné povolit nebo zakázat různé uživatele úrovně „Standardní“ nebo pouze některé jim dostupné nástroje pro správu systému, jako je PIN, klíčenka, či dálkové ovládání. Dále je možné změnit popis uživatelů a jejich PIN kód, který musí být vždy šestimístný.

Kalendářní scénáře

Na stránce Ochrany je dále možný přístup k plánovači: umožňuje „Master“ uživatelům plánovat provádění určitých scénářů v konkrétní časy a dny v týdnu. Čas začátku může být uveden v „hodinách a minutách“, nebo lze využít automaticky kalkulovaný čas „východu slunce“ nebo „západu slunce“, odvozený od zeměpisné polohy (konfigurovaná zeměpisná šířka a délka v cloudu SecureWeb) a časového pásma, ve kterém je nainstalována ústředna lares 4.0. Stačí tak zvolit například „západ slunce“ pro spuštění zavlažování trávníku nebo rozsvícení venkovních světel, aniž by bylo nutné uvést přesný čas, protože ústředna spustí daný scénář právě při západu slunce dle období roku v konkrétní oblasti. Při programování dnů v týdnu máte také přístup ke kalendáři svátků podle země, kde je ústředna nainstalována. Tímto způsobem je mobilní aplikace schopna rozlišit všední dny od svátků a umožňuje tak naprogramování rutiny pracovních dní, nezahrnujíc nepravidelné svátky.

Kamery a Deník událostí

Na stránce Ochrany máte přístup i k Deníku událostí, kde můžete podrobně vidět vše, co se v systému stalo. Je zde také možnost prohlížení snímků z kamer, uložených ústřednou při poplachu, sabotáži nebo maskování detektoru. Díky této funkci lze velmi jednoduše a rychle zkontrolovat, co se skutečně stalo. Kliknutím na menu Kamery je možné přímo přistupovat k živému obrazu kamer, a to lokálně i vzdáleně.

Počítadla

Funkce „Počítadla“ Vám například umožňuje počítat přicházející osoby, ať už na základě detekce vstupní bariérou, nebo jedním z našich záclonových detektorů pohybu, instalovaných na vstupních či výstupních dveřích, ale také čtením klíčenek při identifikaci na jedné z našich čteček. Hodnotu počítadla lze přímo z menu Scénáře navýšit, ponížit nebo resetovat na základě jakékoli systémové události. V reálném čase je možné nejen zobrazit počet lidí, přítomných v daném prostoru, a v návaznosti na něj povolit vstup do obchodů, tělocvičen, kin či bazénů dalším osobám, ale i statisticky vyhodnocovat pohyb lidí, kteří každý den dané prostory navštěvují. To vše lze také sledovat v rámci mobilní aplikace nebo z grafických klávesnic ergo-T / ergo-T Plus a také přijímat upozornění ve chvíli, kdy je dosaženo nastavené maximální hodnoty počítadla.

Detektory

V menu Zóny naleznete úplný seznam všech detektorů, přítomných ve Vašem systému, s uvedením jejich stavu. Každý detektor je lehce rozpoznatelný, protože má vlastní ikonu podle kategorie, do níž patří, přiřazenou již během konfigurace systému. Kliknutím na něj se zobrazí vyskakovací okno, které Vám umožní detektor přemostit nebo znovu zahrnout do střežení, a také Vám nabídne možnost přidat jej mezi oblíbené. Dotykem na ikonu trychtýře můžete filtrovat zobrazení detektorů na základě jejich stavu: můžete si například zvolit zobrazení pouze těch, které jsou aktuálně narušené, abyste věděli, zda a která okna jste případně nechali otevřená.

Podsystémy

V části věnované Podsystémům si můžete prohlédnout indikaci stavu střežení dané části systému, případné probíhající doby zpoždění a možnost zastřežení nebo odstřežení jednotlivých podsystémů. Stačí kliknout na jednu z ikon a vybrat, zda chcete zastřežit nebo odstřežit odpovídající podsystém. Podsystémy lze také spravovat z hlavní obrazovky kliknutím na ikonu uprostřed obrazovky.

Smart Home

Multisenzory a programovatelné termostaty

Prostřednictvím modulu domus, který lze instalovat v jakémkoli prostředí, je možné ovládat programovatelný termostat, který postupně upravuje teplotu a vlhkost daných prostor, a přizpůsobuje tak úroveň komfortu. Pro přístup k programovatelnému termostatu stačí kliknout na příslušnou ikonu na obrazovce Smart Home a přejít tak k nastavení jeho různých provozních režimů: manuální, časovaný manuální, týdenní, vlastní schéma 1, vlastní schéma 2 a vypnutý. Při nastavování programovatelného termostatu si navíc můžete vybrat mezi režimem „léto“ a „zima“ s možností přizpůsobení teplot během celého dne.

Řízení spotřeby energie

Sběrnicový modul energia umožňuje měřit spotřebu elektrické energie ve Vašem jednofázovém elektrickém systému na každém ze dvou dostupných měřících okruzích. Každý modul energia
má fakticky dvě oddělené linky, na kterých měří napětí i proud. Při překročení naprogramovaných prahových hodnot se aktivují push notifikace a případně i akustické poplachy: nejprve dojde k varování, že bylo dosaženo prahové hodnoty spotřeby, a pokud se neprovede žádná akce, po prvním upozornění na odpojení zátěže odpojí energia připojená zařízení podle zvoleného pořadí. Spotřebu domácích spotřebičů lze sledovat v reálném čase v příslušném menu obrazovky Smart Home.

Hlasoví asistenti

Pro aktivaci hlasového asistenta (k dispozici je dvojice Google Home a Amazon Alexa) je nejprve nutné přiřadit zařízení: kliknutím na Hlasové asistenty, dostupné v nastaveních z domovské stránky, si můžete vybrat, zda chcete využívat účet Google nebo Amazon a pokračovat zadáním příslušných přihlašovacích údajů. Po povolení hlasového asistenta zadáním PIN kódu se ústředna propojí s účtem. V tuto chvíli je nutné nakonfigurovat aplikaci Google Home nebo Amazon Alexa, tak abyste mohli jednoduše pomocí Vašeho hlasu začít spravovat všechna chytrá zařízení ve Vaší domácnosti: světla, rolety, scénáře, klimatizaci i všechny další požadované automatizace.

Scénáře

Scénáře se spravují z obrazovky Smart Home, kde jsou v příslušném menu k dispozici požadované kombinace akcí chytrých zařízení v domě, sdružené do jediného gesta. Kliknutím na jediné tlačítko se tedy současně provede řada akcí, jako např.: stažení rolet, zhasnutí všech světel a aktivace střežení. Maximální možný počet konfigurovatelných scénářů je závislý na instalovaném typu ústředny.

Analogový výstup a funkce stmívače

Svorku (M5) rozšiřujícího modulu auxi a svorky (M1) až (M4) modulu analogových rozhraní auxi-A je možné naprogramovat jako analogový výstup 0-10V, schopný regulovat výstupní napětí. Analogový výstup lze připojit k aktorům s řídícím vstupem 0-10V, schopným detekovat změny napětí (např. klasické stmívače, ventilátory, atd.). Naprogramování analogového výstupu expandéru auxi jako regulátoru intenzity (za účelem připojení stmívače) umožňuje zvýšit / snížit intenzitu osvětlení ze strany lampy či světla, případně lampu i vypnout a zapnout. V rámci mobilní aplikace či z grafických klávesnic je možné nastavit jas osvětlení i pomocí posuvníku: intenzita osvětlení se mění podle zvoleného procenta, od 5 do 100 % v krocích po 0,5 V. Regulátor intenzity světelného zdroje v reálném čase se však ovládá nejen pomocí mobilní aplikace lares 4.0 a dotykových klávesnic ergo-T / ergo-T plus, ale také pomocí grafických map ve webovém rozhraní.

Místnosti

Na obrazovce Smart Home je také možné prohlížet jednotlivá zařízení seskupená buď podle kategorií (výchozí zobrazení) nebo podle místností, přiřazených během konfigurace systému. Chcete-li přepnout z jednoho zobrazení do druhého, jednoduše klikněte na ikony umístěné v pravé horní části obrazovky.

exploded view of the main pages of the Smart Home section within the lares 4.0 App

Chcete nainstalovat lares 4.0?

Back To Top