Skip to content

Proč je důležité zálohovat bezpečnostní panely

Home » Blog » Postřehy » Proč je důležité zálohovat bezpečnostní panely
servizio di Backup Automatico

 

V digitálním věku, ve kterém žijeme, naše elektronická zařízení, jako jsou počítače, smartphony a tablety, denně ukládají obrovské množství informací.In questo contesto, diventa evidente l’importanza di effettuare il salvataggio dei propri dati, specialmente quando si tratta di sistemi di sicurezza in cui la prevenzione gioca un ruolo fondamentale.

Ve skutečnosti zálohování umožňuje instalačním technikům bezpečnostních systémů chránit jejich plány v případě selhání hardwaru, poruch elektráren, lidských chyb, jako je náhodné mazání důležitých souborů nebo nepředvídaných situací, které by mohly ohrozit použití samotných konfigurací.

Bez řádného zálohování se ztráta takových souborů stává nevratnou a vy jste nuceni opakovat veškerou práci od začátku, s významnou ztrátou času a následně i peněz.

Chcete-li zajistit větší bezpečnost a ochranu programu, měli byste zálohovat alespoň na třech oddělených místech.

Konkrétně je důležité zajistit, abyste měli vždy primární kopii souborů, což je aktivní a hlavní verze, která je pravidelně přístupná, například prostřednictvím síťových služeb. Kromě toho doporučujeme vytvořit další nezávislou kopii uložením na externí pevný disk, jako je externí pevný disk, a ujistit se, že vaše data jsou aktuální na těchto zařízeních a že je v bezpečí před fyzickým poškozením nebo neoprávněným přístupem.

A konečně, je nesmírně důležité uložit třetí kopii do cloudových služeb, které vám umožní nahrát soubory na vzdálené servery přes internet, nabízí bezpečné zálohování, přístupné po celou dobu a z jakéhokoli připojeného zařízení.

V návaznosti na tyto užitečné tipy, budete mít k dispozici tři kopie nastavení, a pokud vám chybí jeden, budete mít stále šanci obnovit své programování.

Kompletní a spolehlivé zálohování Ksenia Security

Ksenia Security nabízí možnost uložit konfigurace ve všech třech výše uvedených režimech.

První kopie je fyzicky uložena ve vnitřní paměti ovládacího panelu lares 4,0 a představuje aktivní verzi, která zaručuje rychlý přístup k datům a provozní kontinuitu.

V případě opakovaného programování můžete tuto kopii přímo použít a nahrát ji do jiného centra, což zajistí rychlejší a efektivnější proces.

Kromě toho mohou instalační programy stahovat druhou verzi svých programů lokálně, na svém PC a v případě potřeby ji dobíjet jednoduchým kliknutím prostřednictvím cloudové platformy pro programování SecureWeb.

Konečně nabízíme možnost ukládání do cloudu prostřednictvím bezplatné služby automatického zálohování, která je aktivována přímo z platformy SecureWeb.Il backup Automatico esegue copie dei dati di configurazione del sistema in maniera del tutto automatica, consentendo di effettuare il ripristino in caso di necessità, sia sulla stessa centrale, sia su centrali differenti.

Pro každý systém lze provést maximálně 3 uložení a při překročení této prahové hodnoty začíná přepisování kopií od nejstarších.

Můžete zachovat od přepsání maximálně 2 kopií, které lze uložit přidáním popisu k jejich identifikaci; třetí kopie bude vždy přepsána.

Záložní soubor, který obsahuje všechna konfigurační data a grafické mapy obrázků, je uložen místně a poté nahrán do cloudu Ksenia SecureWeb, aby byl k dispozici Instalační službě.

Chcete-li začít používat tuto bezplatnou službu, musíte zaregistrovat ovládací panel cloudu Ksenia SecureWeb a v době odhlášení z ovládacího panelu 5minutový časovač, při jehož uplynutí je záložní soubor vytvořen.

Stručně řečeno, ukládání souborů je základním prvkem pro zajištění maximální bezpečnosti a ochrany v případě selhání hardwaru, systémových anomálií, lidských chyb nebo neočekávaných událostí.

Díky Ksenia Security budete mít možnost vytvořit kompletní a bezpečné zálohování zdarma, což vám poskytne větší klid a zajistí dlouhodobé uchovávání vašich souborů.

Back To Top