Skip to content

Ksenia Security představuje novou firemní Vizi a Misi!

Home » Blog » Postřehy » Ksenia Security představuje novou firemní Vizi a Misi!
La nuova Vision e Mission di Ksenia Security

Vize a cíle společnosti jsou mnohem víc, než jen slogany použité pro marketingové účely.

Představují podstatu firemní identity, základ, na kterém je vybudována kompletní strategie, a soubor hodnot, které ji odlišují od konkurence.

Ksenia Security prošla v posledních letech významným pokrokem: postavili jsme nové ústředí, rozšířili naši globální přítomnost a představili nové produkty a funkce.

Tyto významné úspěchy přiměly společnost přeformulovat svou strategii tak, aby efektivně sdělovala důvody své existence a předávala informace o způsobu dosahování svých nových cílů a o principech, kterými se řídí každé rozhodnutí.

Je to zásadní krok, který znamená začátek nové fáze, jež má za cíl poskytnout zcela inovativní zkušenost se zabezpečením, která zajistí nejen fyzickou ochranu, ale také klid a celkovou pohodu.

Velká vize společnosti Ksenia Security: “The New Peace of mind”

Důvod, který nás motivuje pracovat s velkým nasazením a odhodláním, je obsažen v extrémně hlubokém konceptu: díky našim řešením toužíme pomáhat lidem dosáhnout „nové úrovně klidu“.

Strašná představa, že by se nám někdo cizí vloupal do našeho vlastnictví, narušil naše soukromí a odnesl nám osobní věci, je šokující. Nikdo si to nezaslouží zažít.

Pevně věříme, že náš systém dokáže lidem zaručit takovou úroveň klidu, která jim umožní žít bez starostí o bezpečnost svého domova a majetku.

To vše díky naší inovativní a spolehlivé technologii, která nabízí kompletní ovládání domácnosti a zajišťuje maximální ochranu a pohodlí, a to vše na dosah jen několika kliknutí.

Výsledkem je pak pocit bezpečí ve svém vlastním životním prostředí a užívání si chvil mimo domov bez jakýchkoli obav s vědomím, že vše lze dohlížet a ovládat na dálku, v reálném čase a extrémně intuitivním způsobem.

A právě to je myšlenka, která nás inspiruje každý den: zajištění maximální úrovně ochrany pro zlepšení našeho domácího prostředí.

Nové cíle Ksenia Security: Jak se sen splní

Definovali jsme jasné a konkrétní poslání, které nás vede při dosahování našich cílů:

„Návrhem a výrobou profesionálních produktů & služeb se staráme o Vaši ochranu a pohodlí.

To vše díky nadšeným lidem, zaměřeným na spokojenost zákazníka skrze naše klíčové hodnoty: Inovace, Udržitelnost, Spolehlivost a Design ‚made in Italy‘.“

Bezpečnost domovů a pohodu jejich obyvatel můžeme zajistit prostřednictvím široké škály našich profesionálních řešení, certifikovaných podle národních a mezinárodních standardů.

Spolehlivost našich produktů je ve středu naší pozornosti, protože váš klid je naší nejvyšší prioritou.

Instalace profesionálního zabezpečovacího systému vyžaduje vysokou úroveň znalostí. Proto chceme zdůraznit, že instalace našich zařízení je vyhrazena výhradně skutečným odborníkům, kteří dokážou vytvořit systém na míru tak, aby splnil každou jednotlivou potřebu.

Kromě toho jsme se zavázali je aktivně podporovat nabídkou služeb, které výrazně zjednodušují jejich práci a umožňují jim poskytovat zákazníkům nejvyšší úroveň technické podpory.

Pro uskutečnění tohoto snu a jeho proměnu ve skutečnost je zásadní vzájemná spolupráce lidí, kteří sdílejí stejnou vizi. Ksenia Security je jednotný, kompetentní a odhodlaný tým, který s nadšením přijímá všechny výzvy trhu a řídí se čtyřmi základními hodnotami, které ovlivňují každé rozhodnutí společnosti: Inovace, Udržitelnost, Spolehlivost a Design ‚Made in Italy‘.

Inovace je hnací silou všech našich aktivit. Neustále investujeme do Výzkumu & Vývoje, abychom realizovali špičkové projekty zaměřené na vytváření originálních a uživatelsky přívětivých produktů, jejichž cílem je zlepšit a zjednodušit životy lidí.

Kromě toho jsme trvale zavázáni přijímat udržitelné postupy v každé fázi našich činností. Odpovědný výběr materiálů a obalů pro naše produkty je důkazem tohoto závazku, stejně jako naše spolupráce s místními dodavateli s cílem snižování emisí CO2.

Naše ústředí, zasazené v zeleni regionu Marche ve střední Itálii, je strukturou, schopnou díky střešnímu fotovoltaickému systému nezávisle produkovat obnovitelnou energii.

Pro jeho realizaci jsme se rozhodli přijmout udržitelná řešení jako například hydraulická invariance, vysoká izolace a fotokatalytický cement, tak abychom zajistili vysokou energetickou účinnost.

Pevně věříme, že úspěch společnosti spočívá ve spokojenosti jejích zaměstnanců.

Ve společnosti Ksenia Security si vážíme talentů a vytváříme zdravé pracovní prostředí, které podporuje růst, synergii a vzájemný respekt.

Naše řešení vynikají na trhu nejen svou inovací, ale také mimořádnou spolehlivostí. Byla vyvinuta tak, aby zajistila vysoký výkon v průběhu času a získala certifikace kvality na národní i mezinárodní úrovni, které potvrzují jejich efektivitu.

Dalším výrazným prvkem je naše hluboké pouto s italskou tradicí: všem našim produktům jsme se rozhodli dát latinské názvy, abychom ještě zvýšili silný pocit sounáležitosti se zemí, v níž máme sídlo.

Celá škála produktů Ksenia je navržena a vyrobena přímo v našem ústředí, což zajišťuje 100%-ní kvalitu a vzhled s italským podpisem. Naše řešení vynikají svým jedinečným a nezaměnitelným designem, který odráží italský styl ve všech jeho podobách a preferuje minimalistické provedení, které přináší eleganci do každého prostředí.

Jsme nadšeni, že můžeme pokračovat na této cestě, která povede bezpečnostní průmysl k novým obzorům a představí tak fázi, v níž zabezpečení nabývá hlubšího významu a nabízí mnohem víc než jen ochranu.

S vášní a odhodláním obnovujeme náš závazek k inovacím a vytváříme řešení, kde se technologie a design spojují, aby bylo zachováno to, na čem skutečně záleží: váš klid a celková pohoda, stejně jako zdraví vašich blízkých.

 

 

Back To Top