skip to Main Content

RTI ovladač pro ovládání pokročilé domácí automatizace

Home » Produkty » Integrace » RTI ovladač pro ovládání pokročilé domácí automatizace

RTI a Ksenia lares 4.0!

Nový ovladač pro správu domácí automatizace díky integraci mezi naší ústřednou lares 4.0 a RTI-kontrolerem.
RTI umožňuje úplnou kontrolu nad jakýmkoli inteligentním prostředím domácí automatizace, od obytného po komerční, se zaměřením na personalizovanou automatizaci.
Cílem je vytvořit řešení, která dokážou automatizovat, a tedy zjednodušit ovládání audia, videa a dalších aspektů spadajících do Home Entertainment.

Ovladač byl vyvinut tak, aby integroval systém lares 4.0 do platformy RTI s propojením díky pluginu pro dohled. Integrace v současnosti zajišťuje zastřežení / odstřežení zabezpečovacího systému a provádění různých scénářů; přemostění a opětovné zahrnutí zón; zastřežení / odstřežení jednoho podsystému; zapnutí / vypnutí výstupů, ovladatelných z klávesnice po zadání uživatelského PIN; monitoring stavu s on-line aktualizací ikon na grafických mapách.

Zajímají vás ovladače? Kontaktujte svého instalačního partnera Ksenia Security!

 

Back To Top