skip to Main Content

Počítadla

Home » Produkty » Automatizace » Počítadla
Copertina
Funzione Contatore Della Sezione Sicurezza Dell'app Lares 4.0

Změřte výkon svého podnikání!

Díky funkci „Počítadla“ umožněte systému zcela autonomně spočítat osoby, které procházejí ať už vstupním prostorem, v němž je ve vstupním / výstupním koridoru instalován záclonový detektor pohybu Ksenia, nebo se identifikují kartou či klíčenkou na příchodové a odchodové čtečce. Hodnotu jakéhokoli počítadla lze zvyšovat, snižovat nebo resetovat na základě libovolné události v systému.

Jednou z možných aplikací je zobrazení počtu osob, přítomných v místnosti, jinou pak měření toku osob, které každý den navštěvují obchod, či dohlížení na vstup do tělocvičen, kin, bazénů, atd. To vše lze monitorovat v reálném čase a s mimořádnou jednoduchostí pomocí mobilní aplikace lares 4.0 nebo dotykových klávesnic řady ergo-T a následně přijímat i upozornění prostřednictvím push notifikací ve chvíli, kdy je dosažena nastavená prahová hodnota počítadla.

counter function of the Security section of the lares 4.0 app
Back To Top