skip to Main Content

Ksenia Security si osvojuje globální cíle: „Udržitelná města a komunity “

Home » Blog » Postřehy » Ksenia Security si osvojuje globální cíle: „Udržitelná města a komunity “

Ksenia Security si osvojuje globální cíle: „Udržitelná města a komunity “

Urbanizace v průběhu let vedla k významnému hospodářskému, sociálnímu a kulturnímu růstu. Města jsou dnes centrem inovací a velkých příležitostí, nicméně nemůžeme podceňovat obrovský dopad na životní prostředí, který také znamenají.

Nedávné statistiky uvádějí, že navzdory tomu, že zabírají pouze 3% zemského povrchu, jsou zodpovědné za spotřebu více než poloviny globálních zdrojů a emisí CO2 do atmosféry.

Aby bylo zajištěno, že města budou v průběhu let růst, aniž by nezvratně poškozovala životní prostředí, je nezbytný konkrétní akční plán, který by zajistil jejich bezpečnost, komplexnost a udržitelnost.

V agendě z roku 2030, kterou vypracovala Organizace spojených národů, jsou popsané cíle zřetelné: zajištění přístupu k bezpečnému bydlení pro všechny, poskytování základních služeb, plánování systému udržitelné mobility, zlepšení nakládání s odpady a ochrana kulturního a přírodního dědictví, které města nabízejí.

Pro dosažení těchto cílů je důležité, aby byl program sociální udržitelnosti jednotlivých institucí zaměřený na zařazení do společnosti, boj proti chudobě a na životní prostředí s cílem snižování množství smogu v centrech měst.

Nezapomínejme, že každý z nás může přispět „svou troškou do mlýna“ malými a jednoduchými opatřeními, jako je například omezení používání našeho auta, optimalizace spotřeby energie, nebo pečlivý sběr a třídění odpadu.

Jak by bylo skvělé zanechat našim dětem soudržná, efektivní a bezpečná města?

 

Jaké kroky podnikne Ksenia?

Krom toho, že ekologická udržitelnost je jednou ze základních hodnot společnosti, je pro společnost Ksenia také filozofií, která je předávána všem zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům, což pomáhá vytvářet společnost, orientovanou na zelenější budoucnost.

Naše sídlo je skutečnou oázou udržitelnosti: Má nejvyšší energetickou třídu a díky fotovoltaickému systému na střeše budovy je schopno nezávisle vyrábět energii z obnovitelných zdrojů.

Jsme příznivci udržitelné mobility, a proto jsme zavedli politiku „Made in Marche, Italy“ jako nedílnou součást naší firemní strategie: Naším cílem jsou aktivity ve vlastním regionu, od těch obchodních až po výběr místních dodavatelů, abychom omezili emise CO2 z dopravy.

Kromě toho nabízí Ksenia svým zaměstnancům možnost práce z domu, tak aby významně snížila výrobu oxidu uhličitého v souvislosti s cestami do zaměstnání.

Kulturní a přírodní dědictví italských měst je neocenitelným zdrojem: Z tohoto důvodu podporujeme počínaje letošním rokem nadaci FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano, která se zabývá ochranou velkého množství aktiv v italských městech ve prospěch udržitelnosti a péče o životní prostředí.

 

Volba Ksenia Security znamená podporu udržitelné budoucnosti… sledujte nás a přečtěte si další článek! 🏘

Back To Top