Skip to content

Funkce zavlažování: péče o trávník pomocí “lares 4.0” a domácí automatizace Ksenia

Home » Blog » Postřehy » Funkce zavlažování: péče o trávník pomocí “lares 4.0” a domácí automatizace Ksenia

V létě, kdy jsou teploty vysoké, je nezbytné zajistit vaší zahradě správné množství vody, ale ne vždy je možné tento úkol provádět ručně a především denně.

Abychom se vyhnuli zanedbání našeho trávníku, bylo vytvořeno mnoho řešení, která umožňují automatické spuštění závlahového systému, což je funkce dostupná také v řídicí jednotce „lares 4.0“.

Zavlažování: integrovaná domácí automatizace „lares 4.0“

„lares 4.0“ je dokonalým řešením pro inteligentní správu domácnosti: tato řídicí jednotka obsahuje funkce z hlediska zabezpečení a automatizace domácnosti, aby koncovému uživateli nabídla nejvyšší úroveň spolehlivosti, pokud jde o ochranu proti vniknutí, verifikaci videa, kontrolu přístupu a řízení domácí automatizace.

Funkce zavlažování je také součástí technologie Home Automation vyvinuté společností Ksenia Security.

Jakmile je závlahový systém vytvořen, je tedy možné jej automatizovat, nastavit přidružený scénář a učinit tak spouštění a vypínání autonomní.

Navíc je možné naprogramovat zapínání a vypínání postřikovačů a zamezit tak zbytečnému plýtvání vodou. To v souladu s filozofií společnosti přispívá k dosahování nižšího dopadu na životní prostředí a na zdroje, které máme k dispozici, při zachování hodnoty ekologické udržitelnosti.

Nastavení a správa funkce zavlažování

Funkce zavlažování může být konfigurována certifikovaným instalačním technikem Ksenia, ale také může být řízena samostatně uživatelem. K danému scénáři můžete přistupovat z našich klávesnic „ergo-T“ nebo „ergo-T plus“ nebo přímo z aplikace „lares 4.0“.

V době konfigurace byly možnosti programování navrženy s velkým množstvím rutin, které si mohl každý uživatel vyzkoušet, a z tohoto důvodu je funkce zavlažování přizpůsobitelná a kdykoli modifikovatelná.

Ve skutečnosti je možné nastavit denní nebo týdenní rutinu pro zapínání a vypínání zavlažovacího systému, a tím stanovit, jak dlouho musí systém zůstat v provozu. Můžete si také vybrat plán východu / západu slunce.

V druhém případě geografická poloha a časové pásmo nastavené v řídicí jednotce umožní spuštění zavlažovacího systému, jakmile je vybrána položka „východ slunce“ nebo „západ slunce“. Zařízení rozpozná příslušné časové úseky pro dané období roku a pro danou geografickou oblast, čímž nezávisle spustí zavlažovací systém.

Kromě toho je „lares 4.0“ schopen rozlišit všední dny od svátků, což uživateli dává možnost tyto dny vyloučit. Ti, kteří se rádi věnují zahradničení a užívají si chvíle odpočinku péčí o svou zeleň, si ji tak budou moci samostatně zavlažovat během víkendu nebo dovolené.

Funkce zavlažování: užitečné pro domácí použití i mimo něj

Možnost automatického spuštění závlahového systému je pohodlí jak v domácnosti, tak ve veřejném prostředí. Soukromé, kondominium nebo firemní zelené plochy, parky nebo veřejné zahrady, turistické atrakce, letoviska nebo jiné, to vše spojuje neustálá potřeba vody na trávníku, aby byl zdravý a prosperující.

Takže bez ohledu na rozsah trávníku, který má být spravován: funkce zavlažování Ksenia Security vám pomůže se o něj postarat.

Back To Top