Přejít k hlavnímu obsahu

Ksenia Security prodává pouze prostřednictvím svých vybraných distributorů

Ksenia Security byla vždy úspěšně zapojena do kontrastu online prodeje produktů Professional Security.

Jako první jsou tímto fenoménem ohroženi samotní koncoví uživatelé nebo instalátoři, kteří nákupem online riskují, že narazí na skutečné podvody. Na produkty prodávané online společnost Ksenia Security ve skutečnosti neručí, protože mohou být nefunkční nebo s nimi manipulováno, nejsou aktualizovány na nejnovější verzi a již se na ně nevztahuje povinná záruka.
Kromě toho Ksenia Security nezaručuje žádný druh pomoci pro produkty zakoupené online.
Za druhé, distributoři jsou zjevně poškozeni nekalou soutěží, která se skládá z přímého prodeje zákazníkovi nebo v každém případě za nekontrolované ceny výrobků, které často také nejsou kontrolovány, jak již bylo vysvětleno výše.

K dispozici jsou zaručené produkty Ksenia Security pouze a výhradně cesta Specializovaní distributoři a prodej je vyhrazen pro montážníky.

Značka Ksenia Security je mezinárodně registrovaná ochranná známka a online prodej produktů, které neoprávněně využívají značku Ksenia Security, je právně postižitelný čin. (článek 517 ter trestního zákoníku).
Proto nedůvěřujeme komukoli, koncovému uživateli nebo instalačnímu technikovi, aby nakupoval produkty na kanálech, které Ksenia Security neuznává.

Zpět na začátek